GOLDEN QONAQ DƏSTİ

Golden qonaq dəsti bəyazın saflığını qızılı detallarla qüsursuz şəkildə əks etdirir. Dəstə: masa, 6 ədəd stul, TV stendi, kamod daxildir.
© Kilim 2021
Dil seçimi :