CİDDE KÜNC DİVANI

Ciddə künc divan dəsti maye keçirməyən materialdandır.
Parça asanlıqla təmizlənə bilir. 
Üçlü unite açılarkən 118x180 sm ölçüsündə yataq ola bilmə xüsusiyyətinə malikdir. 
İkili unite açıldıqda isə 118x128 sm ölçüsündə yataq ola bilmə xüsusiyyətinə malikdir.
© Kilim 2019
Dil seçimi :