SUDE KÜNC DİVAN

1ədəd ikili unite və 1 ədəd uzun hissədən ibarətdir. 
Easy opening sistemiylə açılaraq yataq olma bilir. 
Hər iki hissə tam bazaya malikdir.
Müxtəlif rəngdə maye keçirməz yumşaq materialdadır.

© Kilim 2019
Dil seçimi :